Wählen Sie Ihre Sprache Choose your language Choisir votre langue Seleziona la lingua Wybierz język Vyberte jazyk Выберите ваш язык

Prohlášení:

Nabídka předmětů je určena výhradně jen pro sběratelské účely.

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového ve smyslu § 260 tr. zák a § 198 tr. zák., které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporujeme!

Tyto stránky jsou určeny pro muzea, sběratele a orgány státní správy!